Logo Buitenlust

Praktijk

Kwaliteit – HKZ keurmerk

Kwaliteit in zorg is voor ons het aller belangrijkste. We doen er dan ook alles aan om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen. Onze praktijk is niet voor niets sinds 1 juni 2010 HKZ-gecertificeerd, maar wat houdt dit in?

 

Het HKZ-Keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Een kwaliteitsmanagementsysteem is een middel om de organisatie van uw fysiotherapiepraktijk op gestructureerde wijze in te richten. Kwaliteit is het vermogen om aan de verwachtingen en behoeften van de cliënten te voldoen. Een kwaliteitsmanagementsysteem is een hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de kwaliteit van een organisatie op systematische wijze te sturen. Het doel is de kwaliteit van de zorgverlening en de interne organisatie te verbeteren, met als gevolg tevreden klanten. Het HKZ-keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door verzekeraars, cliënten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

 

Voordelen voor u als patiënt:

  1. Duidelijke afspraken die nagekomen worden 
  2. Goede procedures bij klachten 
  3. Heldere ijkpunten (om zorg te kunnen vergelijken tussen organisaties) 
  4. Meer zicht op wie wat doet en wie verantwoordelijkheid draagt 
  5. Professionele medewerkers (ter zake kundig, goed opgeleid)

Heeft u nog vragen aangaande de HKZ-certificatie kunt u contact opnemen met onze HKZ-manager Brendan Rijsdijk.

 

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit!